EN PL
LETTER TO THE EDITOR
Choroba Ponceta
 
More details
Hide details
 
Online publication date: 2009-06-10
 
 
Reumatologia 2009;47(2):105-106
 
 
REFERENCES (17)
1.
Poncet A. De la polyarthrite tuberculense deformante on psendorheumatisme chronique tuberculeux. Congres française de chirurgie 1887; 1: 732-739 (cyt. wg 6). .
 
2.
Poncet A. Polyarthrite tuberculeuse simulant les lésions rheumatismales chroniques déformantes. Gazette des hôpitaux, Paris 1897; 70: 1219-1230. .
 
3.
Reicher E. Choroby reumatyczne. PZWL, Warszawa 1960. .
 
4.
Luft S. Choroba Ponceta, czyli tzw. gościec gruźliczy. W: Choroby narządu ruchu. Brühl W. (red.). PZWL, Warszawa 1969; 492. .
 
5.
Puszczewicz M. Gruźlicze zapalenie stawów W: Reumatologia kliniczna. Zimmermann-Górska I. (red.). Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008; 789. .
 
6.
Kroot EJ, Hazes JM, Colin EM, Dolhain RJ. Poncet’s disease: reactive arthritis accompanying tuberculosis. Two case reports and a review of the literature. Rheumatology (Oxford) 2007; 46: 484-489. .
 
7.
Kowalski M, Seitz M. Tuberkulöse Manifestationen am Bewegungsapparat, diskutiert am Beispiel der „Poncet-Krankheit”. Schweiz Med Wschr 1999; 129: 1839-1842. .
 
8.
Bełkowski J. Reumatyzm gruźliczy (Ponceta). Gazeta Lekarska 1911; 46: 22-27, 53-58. .
 
9.
Sterling-Okuniewski S. W sprawie przewlekłego gośćca (Ponceta). Polska Gazeta Lekarska 1923; 12: 627-629. .
 
10.
Jochweds B. Przypadek gośćca gruźliczego (Poncet). Medycyna 1935; 9: 216-217. .
 
11.
Bezançon F. Le rheumatisme tuberculenx. Le forme mediche e chirurgiche della tuberculosi osseo et articulare. In: IX-en Conférence de L’Union Internationale contre le Tuberculose. Varsovie 1934; 5-21. .
 
12.
Lewkowicz K. Essential notions on tuberculo-rheumatic disease. Acta Pediatr 1948; 36: 401-403. .
 
13.
Lewkowicz K. Choroba gruźliczo-gośćcowa. Przegl Lek 1945; 1: 49-53, 78-84, 110-115, 139-145. .
 
14.
Brühl W. Gruźlica – gościec – rumień guzowaty ze szczególnym uwzględnieniem teorii K. Lewkowicza. Śląska Gazeta Lekarska 1947; 3: 379. .
 
15.
Tyll-Zajączkowska W. Przypadek gośćca gruźliczego Ponceta. Pol Tyg Lek 1954; 9: 1457-1459. .
 
16.
Kucharski K, Anyszek J, Blehm-Chojecka H. Dysostosis enchondralis polyepiphysaria leczone jako zapalenia stawów Ponceta i gościec przewlekły postępujący. Przegl Lek 1970; 26: 879-881. .
 
17.
Hansen SE, Wallenquist A. A case of chronic polyarthritis with début in 1771: rheumatoid arthritis or Poncet’s disease? Scand J Rheumatol 2007; 36: 322-324.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top