EN PL
CASE REPORT
Diagnostic difficulties in a patient with seronegative arthritis
 
More details
Hide details
 
Online publication date: 2009-06-10
 
 
Reumatologia 2009;47(2):101-104
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Psoriatic arthritis (PsA) belongs to the group of seronegative spodyloarthropathies. Except PsA this group of disorders also contains: ankylosing spondylitis, reactive arthritis, juvenile spondyloarthropathies, arthritis with inflammatory bowel disease and nondifferentiated spondyloarthropathies. The definition “seronegative” is related to the absence of rheumatoid factor (RF) in IgM class. Fast destruction of the joints is typical symptom of PsA (especially in arthritis mutilans). About 1/3 of the patients manifest joint’s symptoms before psoriasis. This article describes 46-year old female patient with seronegative arthritis. Diagnostic difficulties were related to earlier course of the disease. One year before CREST syndrome was diagnosed – based on clinical, laboratory and radiological tests.
 
REFERENCES (8)
1.
Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. Wyd. I. Zimmermann-Górska I, Szechiński J, Kwiatkowska B. Zapalenia stawów z zajęciem stawów kręgosłupa. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006; 1707-1720. .
 
2.
Brockbank J, Stein M, Gladman D. Dactylitis in psoriatic arthritis: a marker for disease severity? Ann Rheum Dis 2005; 64: 188-190. .
 
3.
Pulkowski G, Budzyński J, Kłopocka M i wsp. Przewód pokarmowy u chorego na twardzinę układową. Reumatologia 2006; 44: 95-101. .
 
4.
Szczerkowska-Dobosz A, Rębała K, Lange M i wsp. Korelacja allelu HLA-Cw 06 z wczesnym początkiem łuszczycowego zapalenia stawów. Post Dermatol Alergol 2006; 4: 175-178. .
 
5.
Helliwell PS, Taylor WJ. Classification and diagnostics criteria for psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 2005; 64 (Suppl 2): ii3-ii8. .
 
6.
Nash P, Mease PJ, Braun J, et al. Seronegative spondyloarthropathies: to lump or split? Ann Rheum Dis 2005; 64 (Suppl 2): ii9–ii13. .
 
7.
Zimmermann-Górska I, Tuchocka-Piotrowska A. 52-letnia kobieta z nawracającym wysiękiem w stawach kolanowych, bólem kręgosłupa i łuszczycowymi wykwitami na skórze głowy. Medycyna Praktyczna 2005; 4: 179-187. .
 
8.
Chłodna stopa u 33-letniej kobiety. Medycyna Praktyczna. Dostępne na: http://www.mp.pl/artykuly/?aid..., http://www.mp.pl/artykuly/?aid....
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top