EN PL
OPIS PRZYPADKU
Trudności diagnostyczne u chorej na seronegatywne zapalenie stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 10-06-2009
 
 
Reumatologia 2009;47(2):101-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) należy do grupy spondyloartropatii seronegatywnych. Do tej grupy chorób zaliczane są także: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), reaktywne zapalenie stawów, spondyloartropatia młodzieńcza, zapalenie stawów w przebiegu przewlekłych zapaleń jelit i spondyloartropatie niezróżnicowane. Określenie spondyloartropatii seronegatywnej wiąże się z nieobecnością w surowicy czynnika reumatoidalnego (RF) klasy IgM. W obrazie ŁZS obserwuje się szybko postępujące zmiany destrukcyjne w stawach (zwłaszcza w postaci arthritis mutilans). U ok. 1/3 pacjentów objawy stawowe wyprzedzają zmiany skórne. W artykule opisano 46-letnią chorą, u której rozpoznano seronegatywne zapalenie stawów. Trudności diagnostyczne były związane z dotychczasowym przebiegiem choroby. Na podstawie objawów klinicznych, wyników badań laboratoryjnych i radiologicznych rąk wcześniej rozpoznano u pacjentki zespół CREST.
 
REFERENCJE (8)
1.
Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. Wyd. I. Zimmermann-Górska I, Szechiński J, Kwiatkowska B. Zapalenia stawów z zajęciem stawów kręgosłupa. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006; 1707-1720. .
 
2.
Brockbank J, Stein M, Gladman D. Dactylitis in psoriatic arthritis: a marker for disease severity? Ann Rheum Dis 2005; 64: 188-190. .
 
3.
Pulkowski G, Budzyński J, Kłopocka M i wsp. Przewód pokarmowy u chorego na twardzinę układową. Reumatologia 2006; 44: 95-101. .
 
4.
Szczerkowska-Dobosz A, Rębała K, Lange M i wsp. Korelacja allelu HLA-Cw 06 z wczesnym początkiem łuszczycowego zapalenia stawów. Post Dermatol Alergol 2006; 4: 175-178. .
 
5.
Helliwell PS, Taylor WJ. Classification and diagnostics criteria for psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 2005; 64 (Suppl 2): ii3-ii8. .
 
6.
Nash P, Mease PJ, Braun J, et al. Seronegative spondyloarthropathies: to lump or split? Ann Rheum Dis 2005; 64 (Suppl 2): ii9–ii13. .
 
7.
Zimmermann-Górska I, Tuchocka-Piotrowska A. 52-letnia kobieta z nawracającym wysiękiem w stawach kolanowych, bólem kręgosłupa i łuszczycowymi wykwitami na skórze głowy. Medycyna Praktyczna 2005; 4: 179-187. .
 
8.
Chłodna stopa u 33-letniej kobiety. Medycyna Praktyczna. Dostępne na: http://www.mp.pl/artykuly/?aid..., http://www.mp.pl/artykuly/?aid....
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top