EN PL
Reumatologia to dwumiesięcznik naukowy adresowany do lekarzy reumatologów, ortopedów i internistów. Publikowane są w nim prace oryginalne, badania obserwacyjne, przekrojowe, prace przeglądowe, w tym oparte na analizie przypadków klinicznych ze wskazaniem ich istotnego znaczenia i innowacyjności, będące przeglądem i analizą literatury. Klasyczne opisy przypadków nie są przyjmowane ani jako odrębne artykuły, ani listy do redakcji. Czasopismo publikuje również rekomendacje, stanowiska ekspertów, listy do redakcji, wspomnienia oraz sprawozdania ze zjazdów i konferencji krajowych oraz międzynarodowych.
Redaktor naczelny: Maria Maślińska
2.5
CiteScore 2022
70
MNiSW
VEXAS syndrome: an adult-onset monogenic autoinflammatory disease with many unanswered questions
José Hernández-Rodríguez, Jakub Nieścieruk, Maria Maślińska
 
Temporomandibular joint disorders in seronegative spondyloarthritis: what a rheumatologist needs to know?
Vasiliki Syrmou, Maria Grammatikopoulou, Dimitrios Bogdanos, Konstantinos Mitsimponas
 
The dichotomy of glucocorticosteroid treatment in immuneinflammatory rheumatic diseases: an evidence-based perspective and insights from clinical practice
Elvis Hysa, Tamara Vojinovic, Emanuele Gotelli, Elisa Alessandri, Carmen Pizzorni, Sabrina Paolino, Alberto Sulli, Vanessa Smith, Maurizio Cutolo
 

Bieżący numer

1/2024 vol. 62
 
 
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top