EN PL
Reumatologia to dwumiesięcznik naukowy adresowany do lekarzy reumatologów, ortopedów i internistów. Publikowane są w nim prace oryginalne, badania obserwacyjne, przekrojowe, prace przeglądowe, w tym oparte na analizie przypadków klinicznych ze wskazaniem ich istotnego znaczenia i innowacyjności, będące przeglądem i analizą literatury. Klasyczne opisy przypadków nie są przyjmowane ani jako odrębne artykuły, ani listy do redakcji. Czasopismo publikuje również rekomendacje, stanowiska ekspertów, listy do redakcji, wspomnienia oraz sprawozdania ze zjazdów i konferencji krajowych oraz międzynarodowych.
Redaktor naczelny: Maria Maślińska
2.8
CiteScore 2021
70
MEiN
129.75
ICV

Reumatologia (Warsaw, Poland) Special Issue

Call for Submissions

Guest Editor Piotr Dudek and Editor-in-Chief Maria Maślińska invite all interested authors to submit their great manuscripts to the Special Issue titled

"Endocrine Comorbidities in Rheumatic and Musculoskeletal Diseases"

Relevant narrative and systematic reviews, case-based reviews, scientific hypotheses, surveys, and observational studies are welcome. Adherence to the Journal instructions and reporting standards is mandatory. Reumatologia is a platinum open-access journal indexed by DOAJ, Scopus, Embase and archived by PubMed Central. This journal is integrated with Publons (now a part of Web of Science, Clarivate) and promoted on its official Twitter and Facebook channels.

Submission deadline - late breaking submissions until March 31st 2023

To submit a manuscript click Submit Manuscript - Special Issue

Heart disease in the course of systemic sclerosis – an observational study
Anna Nowakowska-Płaza, Jakub Wroński, Joanna Werońska-Tatara, Agnieszka Foryś, Alicja Kraska, Małgorzata Wisłowska
 
Prevention and risk assessment of cardiovascular events in a population of patients with psoriasis and psoriatic arthritis
Robert Olszewski, Klaudia Ćwiklińska, Maria Maślińska, Brygida Kwiatkowska
 
Arterial stiffness and atherosclerosis in systemic lupus erythematosus patients
Hanna Dziedzic-Oleksy, Adam Mazurek, Kamil Bugała, Carlo Perricone, Leszek Drabik, Wojciech Płazak
 
Bieżący numer
1/2023 vol. 61
 
 
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233