EN PL
Case report
Problemy diagnostyczne u pacjenta ze współistniejącymi objawami reumatoidalnego i łuszczycowego zapalenia stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 25-04-2008
 
 
Reumatologia 2008;46(2):104-107
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy zaprezentowano przypadek chorego, u którego przez wiele lat występowały typowe objawy reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Jednak, gdy dołączyły się typowe łuszczycowe zmiany skórne z obecnością asymetrycznych, destrukcyjnych i proliferacyjnych zmian w dystalnych stawach międzypaliczkowych stóp, dotychczasowe rozpoznanie musiało ulec modyfikacji. Jednoznaczne rozróżnienie pomiędzy RZS a łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS) jest u tego chorego bardzo trudne, ponieważ w chwili obecnej obraz kliniczny i radiologiczny rąk jest typowy dla RZS, a stóp typowy dla ŁZS. Inne dostępne badania dodatkowe również nie ułatwiają zadania postawienia ostatecznej diagnozy. Jak dotąd nie opisano przypadku zespołu nakładania RZS i ŁZS. Zdaniem autorów u zaprezentowanego chorego nie można jednoznacznie wykluczyć takiej diagnozy, mimo że na podstawie proponowanych obecnie kryteriów powinno się rozpoznać ŁZS.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top