EN PL
Artykuł przeglądowy/Review paper
Przypuszczalna rola selenu w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 14-03-2005
 
 
Reumatologia 2005;43(1):31-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Selen ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia człowieka i bierze udział w wielu procesach fizjologicznych. Jako selenocysteina buduje selenozależne enzymy. Najbardziej znanym przykładem jest rodzina peroksydaz glutationowych (GSH-px), których zasadniczą funkcją jest obrona organizmu przed stresem oksydacyjnym. W niedoborze selenu stwierdzamy znaczne obniżenie GSH-px oraz zwiększenie produkcji aktywnych związków tlenu. Nieprawidłowy poziom selenu jest związany ze wzrostem ryzyka zachorowania na takie choroby, jak reumatoidalne zapalenie stawów, kardiomiopatia czy choroby nowotworowe. Autorki analizują badania dotyczące roli selenu w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), związku między jego stężeniem w surowicy a aktywnością choroby oraz efektów suplementacji. Stwierdzono, że suplementacja selenu może wzmacniać mechanizmy obronne organizmu chorego i przynosić korzyści u pacjentów z RZS. Potrzebne są jednak dalsze badania w celu wyjaśnienia i potwierdzenia roli selenu w etiopatogenezie RZS. Należy również dokładniej ocenić dawkę selenu w suplementacji, w zależności od fazy choroby.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top