EN PL
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY/REVIEW PAPER
Rola płytek krwi w procesach zapalnych
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 27-04-2005
 
 
Reumatologia 2005;43(2):85-88
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Płytki krwi są bogatym źródłem różnego rodzaju czynników prozapalnych. Stanowią one kluczowy element łączący procesy hemostazy i zapalenia. W przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów dochodzi do aktywacji płytek, które wpływają na rozwój objawów klinicznych.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top