EN PL
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY/REVIEW PAPER
Teraźniejszość i przyszłość diagnostyki ultrasonograficznej narządu ruchu
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 28-04-2005
 
 
Reumatologia 2005;43(2):89-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ultrasonografia narządu ruchu jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin obrazowania we współczesnej reumatologii. Szeroka dostępność do wysokiej klasy aparatury ultrasonograficznej, niewielki koszt badania, możliwość jego powtarzania oraz wykonywanie badania w czasie rzeczywistym stanowią o wielkiej wartości tej metody obrazowania. Ultrasonografia narządu ruchu pozwala na obrazowanie tkanek miękkich, mięśni, ścięgien i nerwów, a także zarysów chrząstek lub kości. W połączeniu z metodą dopplerowską umożliwia obrazowanie wczesnych nadżerek oraz ocenę dynamiki procesu zapalnego w stawie. W niniejszej pracy dokonano przeglądu najważniejszych zastosowań tej dziedziny obrazowania narządu ruchu.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top