EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
Problem usprawniania pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów po synowektomii stawu łokciowego – aspekty praktyczne
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 02-03-2012
 
 
Reumatologia 2012;50(1):40-44
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) jest przewlekłą, zapalną chorobą niszczącą stawy. Choroba rozpoczyna się przeważnie zmianami skórnymi, do których stopniowo dołączają zmiany w obrębie stawów, zmiany o charakterze przerostowym w obrębie więzadeł, torebki stawowej i przyczepów mięśni. W zaawansowanym stadium choroby często niezbędne jest leczenie chirurgiczne polegające na plastyce stawu oraz rekonstrukcji okalających go tkanek miękkich. Usprawnianie pooperacyjne jest trudne z uwagi na dużą bolesność, szybko zachodzące procesy bliznowacenia tkanek operowanych i utrudnione gojenie się skóry z istniejącymi zmianami łuszczycowymi. Celem pracy jest przedstawienie algorytmu postępowania oraz specyficznych technik fizjoterapeutycznych stosowanych po synowektomii chirurgicznej stawu łokciowego u chorych na ŁZS (ryc. 1). Autorzy zwracają szczególną uwagę na konieczność szybkiego wprowadzenia usprawniania w celu przeciwdziałania usztywnianiu się stawu w pierwszych dniach po operacji. W pracy opisano techniki efektywnego zwiększania zakresu ruchu (ryc. 2), aktywizacji osłabionych grup mięśniowych i odtworzenia prawidłowego wzorca ruchu dla całej kończyny górnej.
 
REFERENCJE (12)
1.
Przepiera-Będzak H, Brzosko M. Łuszczycowe zapalenie stawów. W: Wielka interna. Reumatologia. Puszczewicz M (red.). Medical Tribune, Warszawa 2010; 259-264.  .
 
2.
Szechiński J. Łuszczycowe zapalenie stawów. W: Choroby wewnętrzne. Szczeklik A (red.). Medycyna Praktyczna, Kraków 2010; 1761-1766.  .
 
3.
Basiora A, Pietrzak A, Chodorowska G. Łuszczycowe zapalenie stawów. Nowa Medycyna 2003; 1: 28-33.  .
 
4.
Al-Hammadi A, Gorevic P. Psoriatic Arthritis. In: e-Medicine Rheumatology, Weinstein A. eMedicine Corporation, St. Petersburg 2003.  .
 
5.
Śmiłowicz M. Leczenie chirurgiczne stawu łokciowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów (rzs), ze szczególnym uwzględnieniem artroplastyki resekcyjnej. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2000; 2: 36-40.  .
 
6.
Morrey BF. Biomechanics of the Elbow. In: The Elbow and its Disorders Morrey BF (ed.). WB Sauders, Philadelphia 1993; 53-55.  .
 
7.
Urban T. Analiza strat czynności rąk w skutek ograniczenia lub utraty ruchów obrotowych przedramion. Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol 1993; 58: 385-387.  .
 
8.
Kapandji IA. The physiology of the joints, Volume 1. Churchill Livingstone, New York 1982.  .
 
9.
Adler S, Beckers D, Buck M. PNF w praktyce. DB Publishing, Warszawa 2009. .
 
10.
Tixa S, Ebenegger B. Atlas zabiegów stawowych w osteopatii kończyn. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004. .
 
11.
Seyfried A. Zasady rehabilitacji i fizjoterapii w chorobach reumatycznych. W: Choroby reumatyczne, Zimmermann-Górska I (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1993. .
 
12.
Kasprzak W, Mańkowska A. Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top