EN PL
Artykuł przeglądowy
Deformacje stóp w reumatoidalnym zapaleniu stawów – leczenie operacyjne i rehabilitacja
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 28-02-2008
 
 
Reumatologia 2008;46(1):27-31
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wielorakość deformacji występujących w obrębie stóp u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów stwarza duże trudności w leczeniu zachowawczym oraz operacyjnym. Rehabilitacja staje się niezbędnym elementem w procesie leczenia stopy reumatoidalnej, powinna obejmować zarówno kinezyterapię, fizykoterapię, jak i odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top