EN PL
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Ocena parametrów chodu chorych reumatycznych po operacjach stawu kolanowego
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 24-08-2005
 
 
Reumatologia 2005;43(4):191-195
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono i porównano wyniki badań chodu pacjentów z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów przed leczeniem i po leczeniu operacyjnym stawu kolanowego – synowektomii i endoprotezoplastyce. Omówiono także wpływ prowadzonej standardowo we wczesnym okresie rehabilitacji na zmiany w stereotypie chodu leczonych osób.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top