EN PL
Artykuł oryginalny
Znieczulenie i analgezja po operacjach stóp reumatoidalnych
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 04-09-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(4):220-225
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono rodzaje operacji ortopedycznych wykonywanych w obrębie stóp, sposoby znieczulenia i metody analgezji pooperacyjnej u chorych z chorobami tkanki łącznej. Opisano metody stosowane na świecie oraz doświadczenia własne. Zabiegi naprawczo-rekonstrukcyjne stóp stanowiły 14,4% operacji wykonanych w Klinice Reumoortopedii Instytutu Reumatologii w 2005 r. Do operacji stosowano głównie znieczulenie przewodowe. W 30% przypadków w leczeniu bólu pooperacyjnego zastosowano analgezję zewnątrzoponową ciągłą. W 70% stosowano złożoną farmakoterapię. Nie stosowano ciągłych blokad pni nerwowych.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top