EN PL
Artykuł oryginalny
Ocena przydatności znieczulenia przewodowego do operacji ortopedycznych u chorych z chorobami reumatycznymi
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 26-06-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(3):145-149
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy było przedstawienie roli i przydatności znieczulenia przewodowego u pacjentów poddanych zabiegom ortopedycznym. Analizą objęto 719 pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów lub chorobą zwyrodnieniową, u których w 2004 r. wykonano następujące operacje: endoprotezoplastyki stawów biodrowych, kolanowych oraz operacje naprawczo-plastyczne kończyn górnych i stóp. Większość operacji (95%) wykonywano w znieczuleniu przewodowym (podpajęczynówkowe – 83%, blokada splotu ramiennego – 12%). Znieczulenie ogólne zastosowano u 2%, a całkowite znieczulenie dożylne u 3% operowanych pacjentów. U 6% chorych w leczeniu bólu pooperacyjnego zastosowano analgezję zewnątrzoponową ciągłą. Uzyskane wyniki badań potwierdzają pozytywną rolę znieczulenia przewodowego w reumoortopedii. Stwierdzono bardzo dobrą tolerancję znieczulenia przewodowego przez pacjentów z chorobami reumatycznymi, poddanych rozległym zabiegom ortopedycznym. Zastosowanie znieczulenia ogólnego w tej grupie pacjentów było związane z większym ryzykiem wystąpienia powikłań i nie zapewniało satysfakcjonującej analgezji w bezpośrednim okresie pooperacyjnym.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top