EN PL
Artykuł przeglądowy
Limfocyty B – funkcje fizjologiczne i udział w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 26-06-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(3):150-161
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Udział limfocytów B w odpowiedzi przeciwinfekcyjnej nie ogranicza się do syntezy przeciwciał swoistych dla patogenu, ponieważ komórki te mają zdolność pełnienia wielu innych funkcji (prezentacji antygenu, wspomagania aktywności innych komórek, syntezy cytokin, udziału w tworzeniu wtórnej tkanki limfoidalnej), wpływających na przebieg i skuteczność odpowiedzi immunologicznej. W reumatoidalnym zapaleniu stawów, podobnie jak w innych schorzeniach o podłożu autoimmunizacyjnym, funkcje limfocytów B są nasilone, dochodzi także do aktywacji, dojrzewania i ekspansji klonalnej autoreaktywnych limfocytów B. Nadczynność tych komórek jest spowodowana przez wiele współdziałających czynników zarówno wrodzonych (polimorfizm genów, zaburzenia mechanizmów utrzymujących tolerancję), jak i tworzonych przez przetrwały proces zapalny (sygnały kostymulujące, cytokiny, czynniki wzrostu, kontakt pomiędzy komórkami, uwalnianie autoantygenów). Coraz głębsze zrozumienie udziału limfocytów B w samopodtrzymującej się chronicznej odpowiedzi zapalnej pozwala na sukcesywne wprowadzanie terapii, zmierzających do czynnościowego znormalizowania tych komórek bądź ich eliminacji.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top