EN PL
Programy doskonalenia zawodowego
Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego
 
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 21-03-2007
 
 
Reumatologia 2007;(Special Issue 1):54-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Choroby reumatyczne są jednymi z najczęściej występujących przewlekłych chorób społecznych. Chorzy z tym rozpoznaniem stanowią blisko połowę spośród wszystkich pacjentów lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Ze względu na specyfikę diagnostyki i terapii, w leczeniu chorych na choroby reumatyczne powinien uczestniczyć interdyscyplinarny zespół specjalistów, a koordynatorem tych działań powinien być lekarz rodzinny. W celu lepszego osiągania rezultatów leczenia postuluje się przygotowanie przez zespół specjalistów reumatologii i medycyny rodzinnej wspólnych wytycznych, dotyczących postępowania terapeutycznego w chorobach reumatycznych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top