EN PL
Działania naprawcze i projekty w toku
Lobbing organizacji chorych wśród polskich europarlamentarzystów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 21-03-2007
 
 
Reumatologia 2007;(Special Issue 1):46-49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W latach 2007–2013 w krajach Unii Europejskiej będzie realizowany 7. Program Ramowy, w obrębie którego są prowadzone badania naukowe, m.in. w dziedzinie zdrowia. Z uwagi na to, że do dziś choroby reumatyczne są traktowane w programach ramowych jedynie jako choroby chroniczne, od 2004 r. trwa lobbing na rzecz przyznania chorobom reumatycznym priorytetu na równi z takimi chorobami, jak choroby układu krążenia i serca, nowotworowe, AIDS/HIV, cukrzyca. Akcja lobbingowa jest prowadzona przez naukowców, profesjonalistów zdrowia w dziedzinie reumatologii i organizacje chorych. Rezultatem połączonych działań jest przyjęcie przez Parlament Europejski pisemnego oświadczenia nr 41 w sprawie chorób reumatycznych oraz zaakceptowanie zmian wprowadzonych do 7. Programu Ramowego, uwzględniających choroby reumatyczne.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top