EN PL
Działania naprawcze i projekty w toku
Miejsce reumoortopedii w procesie leczenia chorych reumatycznych
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 21-03-2007
 
 
Reumatologia 2007;(Special Issue 1):37-40
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Leczenie ortopedyczne jest skuteczną terapią stosowaną w leczeniu zmian układu kostno-stawowego, powstałych w przebiegu różnych chorób reumatycznych. Terapia chirurgiczna ma zastosowanie na każdym etapie rozwoju choroby. Podstawą działania chirurga jest dążenie do likwidacji bólu oraz walka z postępującą destrukcją stawów. Do tego celu służą różne, omówione w artykule, techniki operacyjne. Coraz większe znaczenie u chorych reumatycznych w leczeniu zniekształceń stawów odgrywa endoprotezoplastyka – zarówno drobnych stawów rąk, jak i dużych stawów kończyn dolnych, spełniając funkcje podporowe i lokomocyjne. Leczenie to, z reguły wieloetapowe, wymaga ścisłego współdziałania chorego i specjalistów z wielu dziedzin. Właściwie dobrane i zaplanowane leczenie operacyjne, wplecione w plan ogólny leczenia chorego reumatycznego, przynosi pozytywne rezultaty kliniczne
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top