EN PL
Artykuł oryginalny
Usprawnianie stawu kolanowego u dzieci 2–3-letnich z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 26-09-2008
 
 
Reumatologia 2008;46(4):217-222
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy opisano specyfikę usprawniania małych dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów na podstawie doświadczeń Zakładu Rehabilitacji w Instytucie Reumatologii w Warszawie. Rehabilitacja w chorobach przewlekłych jest procesem wieloetapowym, wymagającym znajomości patomechaniki narządu ruchu w przebiegu chorób zapalnych stawów. Wymaga kompleksowego postępowania, współpracy zespołu rehabilitacyjnego z lekarzem reumatologiem oraz rodzicami chorego dziecka.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top