EN PL
Artykuł przeglądowy/Zmiany w układzie oddechowym u pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 06-06-2005
 
 
Reumatologia 2005;43(3):154-159
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Proces chorobowy w płucach może przejawiać się jako: nawracające śródmiąższowe zapalenie płuc, zapalenie opłucnej oraz hemosideroza. Mogą również występować płucne guzki reumatoidalne. Zapalenie naczyń płucnych rozwija się bardzo rzadko. Może się zdarzyć, że osłabienie mięśni oddechowych w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów jest przyczyną zaburzeń stwierdzanych podczas badania spirometrycznego. Zwykle zmiany śródmiąższowe występują po kilku latach trwania choroby. U pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów zmiany w płucach objawiają się głównie ograniczeniem przepływu powietrza, zmniejszeniem pojemności płucnej i zaburzeniami dyfuzji gazu. Na ogół przez długi czas nie towarzyszą temu żadne objawy kliniczne. U 0,5–14% pacjentów przyjmujących małe dawki metotreksatu mogą wystąpić zmiany śródmiąższowe płuc, zapalenie płuc oraz zwiększona możliwość rozwinięcia się zmian nowotworowych.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top