EN PL
Opis przypadku
Zakażenie wirusem nabytego upośledzenia odporności (HIV) u dziewczynki z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 26-09-2008
 
 
Reumatologia 2008;46(4):248-251
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Do zakażenia wirusem nabytego upośledzenia odporności (HIV) może dojść zarówno w wieku dorosłym, jak i dziecięcym. Przebieg choroby jest inny u dzieci zakażonych w okresie perinatalnym. W pracy przedstawiono przypadek dziewczynki z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, u której w wieku 16 lat wykryto zakażenie HIV.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top