EN PL
Wartość oznaczenia przeciwciał przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi w diagnostyce młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 16-11-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(5):255-259
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty-CCP) są wysoko specyficznym markerem reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Oceniano wartość oznaczenia obecności przeciwciał anty-CCP w surowicy krwi u dzieci z rozpoznaniem młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS). Badanie przeprowadzono w grupie 51 dzieci chorych na MIZS. Rozpoznanie postawiono zgodnie z kryteriami ILAR z 1997 r., średni wiek chorych dzieci wyniósł 10,75 roku (3–17 lat), czas trwania choroby średnio 2,5 roku (3-mies., do 13,5 roku). Grupę kontrolną stanowiło 21 dzieci bez stanu zapalnego stawów, u których rozpoznano choroby neurologiczne. Badanie obecności przeciwciał anty-CCP w surowicy krwi wykonano metodą ELISA. Wartości powyżej 5 j.m./ml uznano za wynik pozytywny. Przeciwciała anty-CCP stwierdzono u 3 chorych (5,88%) dziewczynek w wieku powyżej 10 lat z MIZS o początku wielostawowym, z obecnością czynnika reumatoidalnego (RF). W odróżnieniu od RZS występowanie przeciwciał anty-CCP u dzieci z MIZS jest znacznie rzadsze, nie może być użyte jako wysoko specyficzny marker w rozpoznaniu choroby. Obecność przeciwciał anty-CCP w specyficznej grupie chorych: u dziewczynek z wielostawowym początkiem MIZS i obecnością RF, być może pozwoli wyodrębnić grupę pacjentów z przebiegiem choroby najbardziej zbliżonym do klasycznego RZS u dorosłych.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top