EN PL
Występowanie przeciwciał antykardiolipinowych u dzieci z młodzieńczym toczniem rumieniowatym układowym przebiegającym z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 16-11-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(5):251-254
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Analizie poddano występowanie przeciwciał antykardiolipinowych (aCL) u dzieci z młodzieńczym toczniem rumieniowatym układowym (mTRU) przebiegającym z objawami neuropsychiatrycznymi. Obserwacją objęto 102 dzieci z młodzieńczym toczniem rumieniowatym układowym. W tej grupie objawy neuropsychiatryczne wystąpiły u 37 pacjentów (36,2%), u 20 spośród nich potwierdzono wysoki poziom przeciwciał antykardiolipinowych (5 i powyżej SD). Analizowano aktywność i przebieg choroby oraz rodzaj objawów neurologicznych w tej grupie dzieci. Wykazano korelację zwiększenia poziomu przeciwciał antykardiolipinowych z wystąpieniem objawów z ośrodkowego układu nerwowego (OUN) w 12 przypadkach (60%), u 7 pacjentów (35%) objawy neurologiczne było poprzedzone zwiększeniem się poziomu aCL. Analizowano zmiany poziomu tych przeciwciał w dalszym przebiegu choroby. Zespół antyfosfolipidowy rozpoznano w 3 przypadkach. Otrzymane wyniki potwierdzają związek wysokich stężeń aCL z częstszym występowaniem objawów neuropsychiatrycznych. U dzieci z mTRU przebiegającym z zajęciem układu nerwowego częściej występowały przeciwciała antykardiolipinowe w klasie IgG.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top