EN PL
Nauczanie przeddyplomowe reumatologii w Polsce i nowe sugestie
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 16-11-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(5):247-250
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W Polsce istnieje 11 wyższych uczelni medycznych, w których zarówno polscy, jak i zagraniczni studenci opanowują wiedzę z zakresu reumatologii jako działu nauki o chorobach wewnętrznych. Zajęcia z reumatologii znajdują się w programie 4., 5. lub rzadziej 6. roku studiów i obejmują od 20 do 40 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są na oddziałach szpitalnych, a także w poradniach. Aby zapewnić podstawowe źródło wiadomości z zakresu reumatologii, przygotowano dwa zwięzłe podręczniki – w języku polskim i angielskim. Naszym głównym zadaniem jest przygotowanie studentów do przyszłej pracy w charakterze lekarzy rodzinnych. W opinii autorki zaproponowany niedawno program nauczania dotyczący chorób układu ruchu podczas studiów medycznych zawiera zbyt dużo informacji o objawach związanych z ortopedią i chirurgią urazową, a nie dotyczy prawdziwych chorób reumatycznych. Zaproponowano, aby opracować program nauczania przeddyplomowego reumatologii online oraz podręcznik, który pozwoliłby na ujednolicenie zakresu wiadomości potrzebnych studentom medycyny we wszystkich krajach europejskich
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top