EN PL
PRACA ORYGINALNA
Późne następstwa tocznia rumieniowatego układowego u dzieci
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 05-06-2014
 
 
Data akceptacji: 30-07-2014
 
 
Data publikacji online: 12-09-2014
 
 
Data publikacji: 31-08-2014
 
 
Reumatologia 2014;52(4):224-230
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy: Toczeń rumieniowaty układowy, jedna z układowych chorób tkanki łącznej, jest klasycznym przykładem chorób z autoimmunizacji. Młodzieńczy toczeń rumieniowaty układowy stanowi 5–10% wszystkich zachorowań na tę chorobę. Autorzy na podstawie 20-letniej obserwacji podjęli próbę analizy dotyczącej zmiany obrazu klinicznego, przebiegu, prognozy oraz późnych następstw choroby u dzieci.
Materiał i metody: Badaniami objęto 138 dzieci. Rozpoznanie choroby ustalono na podstawie kryteriów ACR (American College of Rheumatology); każdy pacjent spełniał co najmniej 4 kryteria. Dzieci były hospitalizowane w Klinice Reumatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Reumatologii w Warszawie w latach 1985–2005. Przeprowadzając analizę dotyczącą oceny aktywności na początku choroby i w jej późniejszym przebiegu, zastosowano skalę SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index).
Wyniki: Ocena przebiegu choroby w badanym okresie wykazała, że był on łagodniejszy u dzieci, które zachorowały w późniejszym okresie. Poprawę wyrażoną znacznym zmniejszeniem lub ustąpieniem aktywności choroby uzyskano u 85 dzieci, postęp choroby lub utrzymywanie się aktywności pomimo stosowanego leczenia – u 47 dzieci. Sześcioro dzieci zmarło. Najczęstszą przyczyną zgonu była posocznica.
Wnioski: Przebieg choroby zmienił się w ciągu ostatnich 20 lat. Obniżył się znacznie wskaźnik śmiertelności, częściej uzyskuje się poprawę i remisję choroby. Średni wiek zachorowania uległ podwyższeniu mniej więcej o 2 lata.
Najczęstszą przyczyną zgonów są obecnie uogólnione infekcje (we wcześniejszych latach była to niewydolność nerek). Zmniejszyła się początkowa aktywność choroby oceniana w skali SLEDAI. Istotnej statystycznie zmianie uległa też częstość występowania niektórych objawów na początku choroby: rzadziej obserwuje się zajęcie nerek i padaczkę, częściej psychozy i obecność przeciwciał przeciw natywnemu DNA.
 
REFERENCJE (21)
1.
Cassidy JT, Petty RE. Texbook of Pediatric Rheumatology. Third Edition 1995: 1-260. .
 
2.
Tan EM, Cohen AS, Fries JF, et al. The 1982 revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 1982; 25: 1271-1277. .
 
3.
Romicka AM. Wybrane zagadnienia z tocznia rumieniowatego uogólnionego w wieku rozwojowym. Ped Pol 1994; 49: 1037. .
 
4.
Urowitz MB, Gladman DD. Assessment of disease activity and damage in SLE. In: Bailleiere’s clinical rheumatology. International practise and research, Gladman DD, Hochberg MC (eds.). Bailliere Tindall, London 1998; 405-413. .
 
5.
Gladman D, Ginzler E, Golsmith C, et al. Systemic lupus international collaborative clinics: development of a damage index in systemic lupus erythematosus. J Rheumatol 1992; 19: 1820-1821. .
 
6.
Bombardier C, Gladman DD, Urovitz M, et al. Derivation of the SLEDAI. A disease activity index for lupus patients. Arthritis Rheum 1992; 35: 630-640. .
 
7.
McLaughin J, Glodman DD, Urovitz M. Kidney biopsy in systemic lupus erythematosus. II. Survival analysis according to biopsy results. Arthritis Rheum 1991; 34: 1268-1273. .
 
8.
Austin HA, Muenz LR, Joyce KM. Prognostic factors in lupus nephritis. Contribution of renal histologic data. Ann J Med 1983; 75: 382-391. .
 
9.
Ginzler EM, Schron K. Outcome and prognosis in SLE. Rheum Dis Clin North Am 1988; 14: 67-78. .
 
10.
Mok CC, Wong RWS, Lai KN. Treatment of severe proliferative lupus nephritis: the current state. Ann Rheum Dis 2003; 62: 799-804. .
 
11.
Wierzbowska M, Rostropowicz-Denisiewicz K, Romicka AM. Clinical course, prognostic factors in juvenile systemic lupus erythematosus. Progress in Rheumatology, Israel 1999; 7: 18. .
 
12.
Barron KS, Silverman ED, Gonzales J, et al. Clinical serologic and immunogenetic sudies in childhood – onset systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 1993; 36: 348-354. .
 
13.
Hersh AO, Trupin L, Yazdany J, et al. Childhood-onset disease as a predictor of mortality in an adult cohort of patients with systemic lupus erythematosus. Arthritis Care Res (Hoboken) 2010; 62: 1152-1159. .
 
14.
Hashkes PJ, Wright BM, Lauer MS, et al. Mortality outcomes in pediatric rheumatology in the US. Arthritis Rheum 2010; 62: 599-608. .
 
15.
Lim LS, Lefebvre A, Benseler S, et al. Psychiatric illness of systemic lupus erythematosus in childhood: spectrum of clinically important manifestations. J Rheumatol 2013; 40: 506-512. .
 
16.
Fernandes H, Brito I. Juvenile Systemic Lupus Erythematosus: neuropsychiatric manifestations. Acta Reumatol Port 2012; 37: 117-125. .
 
17.
Muscal E, Traipe E, de Guzman MM, et al. Cerebral and cerebellar volume loss in children and adolescents with systemic lupus erythematosus: a review of clinically acquired brain magnetic resonance imaging. J Rheumatol 2010; 37: 1768-1775. .
 
18.
Gladman DD, Urowitz MB, Rahman P, et al. Accrual of organ damage over time in patients with systemic lupus erythematosus. J Rheumatol 2003; 30: 1955-1959. .
 
19.
Bernatsky S, Clarke AE, Labrecque J, et al. Cancer risk in childhood-onset systemic lupus. Arthritis Res Ther 2013; 15: R198. .
 
20.
Stoll T, Seifert B, Isenberg A. SLICC/ACR damage index is valid, and renal and pulmonary organ scores are predictors of severe outcome in patients with systemic lupus erythematosus. Br J Rheumatol 1996; 35: 248-254. .
 
21.
Gladman D, Goldsmith C, Urowitz M, et al. Derivation of a weighting scale for the SLICC/ACR damage index – preliminary results. Arthritis Rheum 1994; 37 (suppl 9): S326 (abstract 994).
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top