EN PL
PRACA ORYGINALNA
Analiza informacji na temat reumatologii w zasobach serwisów internetowych dzienników i tygodników opiniotwórczych
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 24-05-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-07-2014
 
 
Data akceptacji: 30-07-2014
 
 
Data publikacji online: 12-09-2014
 
 
Data publikacji: 31-08-2014
 
 
Reumatologia 2014;52(4):231-237
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel: Analiza treści zasobów informacyjnych dotyczących reumatologii w internetowych serwisach wybranych dzienników oraz tygodników opiniotwórczych.
Materiał i metody: Materiał poddany analizie treści obejmował zasoby informacyjne internetowych serwisów 6 czasopism opiniotwórczych, wytypowanych na podstawie rankingu Najbardziej opiniotwórczych mediów w 2012 r., opracowanego przez Instytut Monitorowania Mediów. Jednostki obserwacji zostały wybrane wg kolejności w rankingu. W toku analizy ilościowej dla tematyki reumatologicznej użyto następujących słów jako jednostek analizy: reumatyzm, choroby reumatyczne, reumatoidalne zapalenie stawów, reumatologia, instytut reumatologii. Następnie w toku analizy jakościowej, dla której jednostką analizy/kontekstu była pełna treść określonego zasobu informacyjnego wytypowanego na podstawie jednostki analizy ilościowej, wyłoniono zasoby, które wg subiektywnej oceny treści przez autorów spełniały określone kryterium. Identyczne postępowanie badawcze jak dla tematyki reumatologicznej zastosowano dla tematyki alergologicznej, z tą różnicą, że analiza jakościowa nie obejmowała utworzenia klucza kategoryzacyjnego, a jako jednostki analizy ilościowej przyjęto słowa: alergia, alergii, alergologia.
Wyniki: Zidentyfikowano 161 zasobów dla tematyki reumatologicznej, natomiast dla tematyki alergologicznej zidentyfikowano 243 zasoby. Wyszukane zasoby pochodziły z okresu od 1999 r. (najstarszy) do 2013 r. (najnowszy) – wśród tygodników najwięcej zasobów o tematyce reumatologicznej opublikował Wprost (1,4 zasobu/rok), o tematyce alergologicznej również Wprost (2,3 zasobu/rok). Wśród dzienników najwięcej o tematyce reumatologicznej opublikował Puls Biznesu (5,3 zasobu/rok), o tematyce alergologicznej najwięcej Gazeta Wyborcza (5,4 zasobu/rok). Analiza jakościowa zasobów związanych z reumatologią wykazała, iż najczęściej zasoby te miały charakter doniesień naukowych (n = 29; 18%) oraz kampanii edukacyjnych (n = 44; 27%).
Wnioski: Na podstawie zasobów serwisów internetowych analizowanych dzienników i tygodników reumatologia w porównaniu z alergologią jest tematem, któremu media opiniotwórcze poświęcają mniej uwagi. Zasoby reumatologiczne charakteryzują się głównie pozytywnym przekazem.
 
REFERENCJE (10)
1.
Poznańska A. Komunikacja medialna a sfera publiczna. Szanse i zagrożenia. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa. Jelenia Góra 2012. .
 
2.
Makowska M. Analiza danych zastanych. Wyd. SCHOLAR. Warszawa 2013. .
 
3.
Instytut Monitorowania Mediów. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w 2012 roku. Warszawa. 2013. http://www.instytut.com.pl/ [11.09.2013]. .
 
4.
 
5.
 
6.
 
7.
http://wyborcza.pl/ [17.09.2013]. .
 
8.
http://www.rp.pl/ [17.09.2013]. .
 
9.
http://www.pb.pl/ [17.09.2013]. .
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top