EN PL
ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Indywidualizacja leczenia zapaleń naczyń związanych z przeciwciałami przeciwgranulocytarnymi
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 18-06-2014
 
 
Data akceptacji: 02-07-2014
 
 
Data publikacji online: 12-09-2014
 
 
Data publikacji: 31-08-2014
 
 
Reumatologia 2014;52(4):221-223
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zapalenia naczyń związane z występowaniem przeciwciał przeciwko cytoplazmie granulocytów (AAV) są grupą układowych chorób charakteryzujących się martwiczym zapaleniem małych i średnich naczyń, skąpym występowaniem depozytów immunologicznych lub brakiem takich depozytów oraz obecnością krążących przeciwciał. Najnowsze osiągnięcia w badaniach genetycznych i kohortowych powinny znaleźć odbicie w lepszym zrozumieniu etiopatogenezy AAV, dokładniejszej stratyfikacji pacjentów w jednorodne grupy, a przede wszystkim osiągnięcia te powinny mieć swoje implikacje terapeutyczne.
Leczenie immunosupresyjne AAV obejmuje dwa okresy: indukcję remisji oraz leczenie podtrzymujące. Powinno ono być dostosowane nie tylko do okresu i stopnia ciężkości choroby, lecz także do uwarunkowań genetycznych i czynników decydujących o rokowaniu. Dotychczasowe badania z randomizacją i obserwacje kliniczne wskazują na konieczność ograniczenia stosowania cyklofosfamidu i glikokortykosteroidów oraz częstszego stosowania rytuksymabu zarówno w leczeniu indukcyjnym, jak i podtrzymującym.
 
REFERENCJE (11)
1.
Harper L, Morgan MD, Walsh M, et al. Pulse versus daily oral cyclophosphamide for induction in ANCA-associated vasculitis: long-term follow-up. Ann Rheum Dis 2012; 71: 955-960. .
 
2.
Mansfield N, Hamour S, Habib AM, et al. Prolonged disease – free remission following rituximab and low-dose cyclophosphamide therapy for renal ANCA: associated vasculitis. Nephrol Dial Transplant 2011; 26: 3280-3286. .
 
3.
Faurschon M, Westman K, Rasmussen N, et al. Long-term outcome of a clinical trial comparing methotrexate to cyclophosphamide for remission induction of early systemic ANCA-associated vasculitis. Arthritis Rheum 2012; 64: 3472-3477. .
 
4.
Zdrojewski Z. Mycophenolate mofetil for treatment of vasculitis. Forum Nefrologiczne 2013; 6: 55-62. .
 
5.
Alberici F, Jayne DR. Impact of rituximab trials on the treatment of ANCA-associated vasculitis. Nephrol Dial Transplant 2013; 29: 1151-1159. .
 
6.
Jones RB, Tervaret JWC, Hauser T, et al. Rituximab versus cyclophosphamide in ANCA Associated Renal Vasculitis. N Engl J Med 2010; 363: 211-220. .
 
7.
Specks U, Merkel PA, Seo Ph, et al. Efficacy of Remission – Induction regimens for ANCA-associated vasculitis. N Engl J Med 2013; 369: 417-427. .
 
8.
Stone JH, Merkel PA, Spiera R, et al. Rituximab versus cyclophosphamide for ANCA-associated vasculitis. N Engl J Med 2010; 363: 221-232. .
 
9.
Walsh M, Casian A, Flossmann O, et al. Long-term follow-up of patients with severe ANCA-associated vasculitis comparing plasma exchange to intravenous methylprednisolone, treatment is unclear. Kidney Int 2013; 84: 397-402. .
 
10.
Hiemstra TF, Walsh M, Mahr A, et al. Mycophenolate mofetil vs azathioprine for remission maintenance in anti-neutrophil cytoplasmic antibody associated vasculitis: a randomized controlled trial. JAMA 2010; 304: 2381-2388. .
 
11.
Smith RM, Jones RB, Guerry MJ, et al. Rituximab for remission maintenance in relapsing antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis. Arthritis Rheum 2012; 64: 3760-3769.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top