EN PL
OPIS PRZYPADKU
Różnorodność objawów klinicznych jako przyczyna trudności w prawidłowym rozpoznawaniu ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 14-08-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-01-2014
 
 
Data akceptacji: 05-02-2014
 
 
Data publikacji online: 23-03-2014
 
 
Data publikacji: 28-02-2014
 
 
Reumatologia 2014;52(1):77-81
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Istotą ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (granulomatosis with polyangiitis – GPA) jest występowanie martwiczego ziarniniakowatego zapalenia średnich i małych naczyń krwionośnych. Szczególnie narażone na rozwój choroby są drogi oddechowe oraz nerki.
W pracy przedstawiono przypadek 65-letniej pacjentki, u której rozpoznano GPA. Występowanie niecharakterystycznych objawów klinicznych przyczyniło się do tego, że choroba pozostawała nierozpoznana przez długi czas. Objawem dominującym było oporne na leczenie, długo utrzymujące się owrzodzenie skóry prawego podudzia.
Brak efektu terapeutycznego długotrwałego leczenia owrzodzenia powinien skłonić do poszerzenia diagnostyki i poszukiwania innych przyczyn dolegliwości. Rozwojowi powikłań w GPA zapobiega wdrożenie skutecznego leczenia, co jest możliwe dzięki szybkiemu ustaleniu rozpoznania.
 
REFERENCJE (22)
1.
Nowak K, Dutkiewicz W, Icek W i wsp. A case of cardiac rupture in Wegener’s granulomatosis. Kardiochir Torakochir Pol 2011; 4: 500-503.
 
2.
Szczeklik A (red.). Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006.
 
3.
Langford CA, Hoffman GS. Rare diseases. 3: Wegener’s granulomatosis. Thorax 1999; 54: 629-637.
 
4.
Benendo-Kapuścińska B, Święcicka D, Wojciechowski A, Decker E. Ziarniniakowatość Wegenera – obraz kliniczny, rozpoznanie, metody diagnostyczne. Pol Przegl Radiol 2000; 65: 57-61.
 
5.
Fauci AS, Haynes BF, Katz P, Wolff SM. Wegener’s granulomatosis: prospective clinical and therapeutic experience with 85 patients for 21 years. Ann Intern Med 1983; 98: 76-85.
 
6.
Kur-Zalewska J, Tłustochowicz W. Zapalenia małych naczyń. W: Wielka Interna. Vol. 9. Puszczewicz M (red.). Medical Tribune, Warszawa 2010; 192-213.
 
7.
Horn RG, Fauci AS, Rosenthal AS, Wolff SM. Renal biopsy pathology in Wegener’s granulomatosis. Am J Pathol 1974; 74: 423-440.
 
8.
Książek A, Rutkowski B. Nefrologia. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004.
 
9.
Rowińska-Zakrzewska E, Wiatr E, Pirożyński M. Choroby śródmiąższowe płuc. a-medica press, Warszawa 2001; 206-215.
 
10.
Wawrzyńska L, Sawionek I, Filipecki S. Ziarniniakowatość Wegenera. Opis trzech przypadków o odmiennym obrazie klinicznym. Pneumonol Alergolog Pol 1996; 64: 78-84.
 
11.
Słowiński P, Krosny T, Raciborski W, Staszkiewicz W. Współczesne poglądy na powstawanie i leczenie żylnych owrzodzeń podudzi. Postępy Nauk Med 2012; supl. 3: 27-34.
 
12.
Pitsch T, Grzanka A, Legaszewski T, Rogala B. Ziarniniakowatość Wegenera maskowana objawami przewlekłego alergicznego nieżytu nosa. Alergia Astma Immunologia 2004; 9: 209-212.
 
13.
Yi ES, Colby TV. Wegener’s granulomatosis. Semin Diagn Pathol 2001; 18: 34-36.
 
14.
Endoxan – charakterystyka produktu leczniczego: http://baxter.com.pl/downloads... Oncology/Endoxan_50mg.pdf.
 
15.
Tarasewicz A, Bułło B, Majewski A, Rutkowski B. Trudności terapeutyczne u pacjentki z ziarninia-kowatością Wegenera leczonej przewlekle hemodializami – opis przypadku. Forum Nefrologiczne 2012; 5: 1.
 
16.
The Benefits of Transplant Dialysis: http://www.bidmc.org/Centers-a... Departments/ Transplant-Institute/Kidney/The-Benefits-of-Transplant versus Dialysis.aspx.
 
17.
Haubitz M, Kliem V, Koch KM, et al. Renal transplantation for patients with autoimmune diseases: single-center experience with 42 patients. Transplantation 1997; 63: 1251-1257.
 
18.
Fauci AS, Balow JE, Brown R, et al. Successful renal transplantation in Wegener’s granulomatosis. Am J Med 1976; 60: 437-440.
 
19.
Allen A, Pusey C, Gaskin G. Outcome of renal replacement therapy in antineutrophil cytoplasmic antibody associated systemic vasculitis. J Am Soc Nephrol 1998; 9: 1258-1263.
 
20.
Nachman PH, Segelmark M, Westman K, et al. Recurrent ANCA-associated small vessel vasculitis after transplantation: a pooled analysis. Kidney Int 1999; 56: 1544-1550.
 
21.
Haubitz M, Koch KM, Brunkhorst R. Survival and vasculitis activity in patient with end stage renal disease due to Wegener’s granulomatosis. Nephrol Dial Transplant 1998; 13: 1713-1718.
 
22.
Gera M, Griffin MD, Specks U, et al. Recurrence of ANCA-associated vasculitis following renal transplantation in the modern era of immunosuppression. Kidney Int 2007; 71: 1296-1301.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top