EN PL
PRACA ORYGINALNA
Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń w Polsce – badanie epidemiologiczne
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 04-03-2014
 
 
Data akceptacji: 19-05-2014
 
 
Data publikacji online: 04-06-2014
 
 
Data publikacji: 30-04-2014
 
 
Reumatologia 2014;52(2):99-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy: Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (granulomatosis with polyangiitis – GPA) jest chorobą o nieznanej etiologii, o możliwym zmiennym przebiegu, z możliwością zaostrzeń z towarzyszącymi powikłaniami narządowymi zagrażającymi życiu. Dane na temat zapadalności na GPA w Polsce są ograniczone. Ocena epidemiologiczna może dostarczać wielu informacji przyczyniających się do dokładniejszego poznania tej choroby. Celem tego badania była analiza zapadalności na GPA w Polsce wraz z porównaniem wyników z wybranymi krajami Europy. Dodatkowo dokonano analiz pacjentów z GPA w odniesieniu do opisu rozkładu płci, wieku oraz przyczyn hospitalizacji.
Materiał i metody: Oceny zapadalności na GPA dokonano na podstawie danych pochodzących z polskiego programu badania chorobowości szpitalnej realizowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, w ramach którego są gromadzone dane dotyczące wszystkich pacjentów hospitalizowanych na oddziałach z wyłączeniem oddziałów psychiatrycznych. Analizie poddano dane pozyskane z dokumentacji medycznej 1112 hospitalizowanych pacjentów, z ustalonym po raz pierwszy rozpoznaniem GPA. Czas obserwacji obejmował okres od grudnia 2004 do grudnia 2010 r.
Wyniki: Średnią roczną zapadalność na GPA w Polsce szacuje się na 4,9/mln w populacji ogólnej; 5,8/mln w populacji dorosłych i 1/mln w populacji osób poniżej 18 lat. Analiza hospitalizacji wykazała, że najczęściej pacjenci z GPA byli hospitalizowani na oddziałach pulmonologicznym, nefrologicznym, reumatologicznym. W analizowanym okresie w 80 przypadkach hospitalizacja była zakończona zgonem, a GPA jako przyczyna zgonu była wskazywana w 60 przypadkach.
Wnioski: W pracy dokonano oceny zapadalności na GPA w Polsce. Wyniki były porównywalne z danymi z innych krajów europejskich. Analizy struktury hospitalizacji sugerują, że objawy z dróg oddechowych, nerek i stawów mogły być wiodącymi objawami klinicznymi w początkowym okresie rozwoju GPA.
 
REFERENCJE (32)
1.
Abdou N, Kullman G, Hoffman GS, et al. Wegener’s granulomatosis: a survey of 701 patients in North America.Changesin outcome in the 1990s. J Rheumatol 2002; 29: 309-316. .
 
2.
Rottem M, Fauci AS, Hallahan CW, et al. Wegener granulomatosis in children and adolescents: clinical presentation and outcome. J Pediatr 1993; 122: 26-31. .
 
3.
Gonzalez-Gay MA, Garcia-Porrua C, Guerrero J, et al. The epidemiology of the primary systemic vasculitides in northwest Spain: implications of the Chapel Hill Consensus Conference definitions. Arthritis Rheum 2003; 49: 388-393. .
 
4.
Cotch MF, Hoffman GS, Yerg DE, et al. The epidemiology of Wegener’s granulomatosis. Estimates of the five-year period prevalence, annual mortality, and geographic disease distribution from population-based data sources. Arthritis Rheum 1996; 39: 87-92. .
 
5.
Watts RA, Lane SE, Scott DG, et al. Epidemiology of vasculitis in Europe. Ann Rheum Dis 2001; 60):1156-1157. .
 
6.
Koldingsnes W, Nossent H. Epidemiology of Wegener’s granulomatosis in northern Norway. Arthritis Rheum 2000; 43: 2481-2487. .
 
7.
Watts RA, Lane SE, Bentham G, et al. Epidemiology of systemic vasculitis: a ten year study in the United Kingdom. Arthritis Rheum 2000; 43: 414-419. .
 
8.
Mohammad AJ, Jacobsson LT, Mahr AD, et al. Prevalence of Wegener’s granulomatosis, microscopic polyangiitis, polyarteritis nodosa and Churg-Strauss syndrome within a defined population in southern Sweden. Rheumatology 2007; 46: 1329-1337. .
 
9.
Gibson A, Stamp LK, Chapman PT, O’Donnell JL. The epidemiology of Wegener’s granulomatosis and microscopic polyangiitis in a Southern Hemisphere region. Rheumatology (Oxford) 2006; 45: 624-628. .
 
10.
Carruthers DM, Watts RA, Symmons DP, Scott DG. Wegener’s granulomatosis – increased incidence or increased recognition? Br J Rheumatol 1996; 35: 142-145. .
 
11.
Haugeberg G, Bie R, Bendvold A, et al. Primary vasculitis in a Norwegian community hospital: a retrospective study. Clin Rheumatol.1998; 17: 364-368. .
 
12.
Gonzalez-Gay MA, Garcia-Porrua C. Systemic vasculitis in adults in northwestern Spain, 1988-1997. Clinical and epidemiologic aspects. Medicine (Baltimore) 1999; 78: 292-308. .
 
13.
Reinhold-Keller E, Zeidler A, Gutfleisch J, et al. Giant cell arteritis is more prevalent in urban than in rural populations: results of an epidemiological study of primary systemic vasculitides in Germany. Rheumatology 2000; 39: 1396-1402. .
 
14.
Reinhold-Keller E, Herlyn K, Wagner-Bastmeyer R, et al. No difference in the incidences of vasculitides between northand south Germany: first results of the German Vasculitis Register. Rheumatology (Oxford) 2002; 41: 540-549. .
 
15.
Reinhold-Keller E, Herlyn K, Wagner-Bastmeyer R, et al. Stable incidence of primary systemic vasculitides over five years: results from the German vasculitis register. Arthritis Rheum.2005; 53: 93-9. .
 
16.
Mohammad A, Jacobsson L, Segelmark M, et al. Prevalence of small vessel vasculitis in Sweden – preliminary report (abstract). Kidney Blood Press Res 2003; 26: 251. .
 
17.
Knight A, Ekbom A, Brandt L, Askling J. Increasing incidence of Wegener’s granulomatosis in Sweden 1975–2001 (abstract). Arthritis Rheum 2005; 52: S403. .
 
18.
Wislowska M, Gozdowska J. Wegener’s granulomatosis – observation of cases. Reumatologia 2008; 46: 68-71. .
 
19.
Matuszewska A, Misterska-Skóra M, Wiland P. A case of early recognized Wegener’s granulomatosis with renal involvement. Insight for early diagnosis. Ann Acad Med Stetitensis 2010; 56: 41-44. .
 
20.
 
22.
Watts RA, Al-Taiar A, Scott DG, et al. Prevalence and incidence of Wegener’s granulomatosis in the UK general practice research database. Arthritis Rheum 2009; 61: 1412-1416. .
 
23.
Herlyn K, Hellmich B, Gross WL, et al. Stable Incidence of Systemic Vasculitides in Schleswig-Holstein, Germany. Dtsch Arztebl Int 2008; 105: 355-361. .
 
24.
Knight A, Ekbom A, Brandt L, Askling J. Increasing incidence of Wegener’s granulomatosis in Sweden 1975–2001. J Rheumatol 2006; 33: 2060-2063. .
 
25.
Takala J. Wegener’s granulomatosis in Finland in 1981-2000. Akademic Dissertation, Helsinki 2011. https://helda.helsinki.fi/ bitstream/handle/10138/27729/wegeners.pdf?sequence=1, [11-08-2012]. .
 
26.
Gisaru S, Yuen GW, Miettunen PM, et al. Incidence of Wegener’s granulomatosis in children. J Rheumatol 2010; 37: 440-442. .
 
27.
Duna GF, Cotch MF, Galperin C. Wegener’s granulomatosis: role of environmental exposures. Clin Exp Rheumatol 1998; 16: 669-674. .
 
28.
Tidman M, Olander R, Svalander C, et al. Patients hospitalized becauseof small vessel vasculitides with renal involvement in the period 1975-95: organ involvement, anti-neutrophil cytoplasmic antibodies patterns, seasonal attack rates and fluctuation of annual frequencies. J Intern Med 1998; 244: 133-141. .
 
29.
Raynauld JP, Bloch DA, Fries JF. Seasonal variation in the onset of Wegener’s granulomatosis, polyarteritis nodosa and giant cell arteritis. J Rheumatol 1993; 20: 1524-1526. .
 
30.
Tidman M, Olander R, Svalander C, Danielsson D. Patients hospitalized because of small vessel vasculitides with renal involvement in the period 1975-95: organ involvement, anti-neutrophil cytoplasmic antibodies patterns, seasonal attack rates and fluctuation of annual frequencies. J Intern Med 1998; 244: 133-141. .
 
31.
Reinhold-Keller E, Beuge N, Latza U, al. An interdisciplinary approach to the care of patients with Wegenerʼs granulomatosis: long-term outcome in 155 patients. Arthritis Rheum 2000; 43: 1021-1032. .
 
32.
Hoffman GS, Kerr GS, Leavitt RY, et al. Wegener granulomatosis: an analysis of 158 patients. Ann Intern Med 1992; 116: 488-498.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top