EN PL
Diagnoza sytuacji zdrowotnej i systemu opieki
Sytuacja zdrowotna ludności Polski i Narodowy Program Zdrowia 2006–2015
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 21-03-2007
 
 
Reumatologia 2007;(Special Issue 1):5-17
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono ocenę stanu zdrowia ludności Polski na podstawie dostępnych danych rutynowych o umieralności i zachorowaniach, a także niektórych determinantach zdrowia związanych ze stylem życia ludności. Ponadto przedstawiono cele nowego narodowego programu zdrowia na lata 2006–2005, które zostały sformułowane w oparciu o znajomość aktualnych niedostatków stanu zdrowia i niekorzystnych zachowań zdrowotnych ludności. Najważniejsze problemy zdrowotne ludności Polski są zbliżone w swojej strukturze do obserwowanych we wszystkich krajach UE, z tym, że obserwujemy niekorzystny dystans w stosunku do średnich unijnych, zwłaszcza w zakresie umieralności z powodu chorób układu krążenia i nowotworów. Przeciętne dalsze trwanie życia ludności Polski uległo wydłużeniu po 1991 r. o ponad 4 lata, podczas gdy w latach poprzedzających transformację ustrojową obserwowano wieloletnią niekorzystną stagnację. Jednak obecna sytuacja jest w dalszym ciągu niezadowalająca i zmniejszenie dystansu dzielącego nas od przeciętnego poziomu większości parametrów zdrowotnych w UE wymaga zmian jakościowych w polityce zdrowotnej. Narodowy Program Zdrowia 2006–2015 powinien być dobrym narzędziem służącym do tego celu.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top