EN PL
PRACA ORYGINALNA
Zależność między polimorfizmem kodonu 72 genu p53 a toczniem rumieniowatym układowym
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 23-06-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-02-2014
 
 
Data akceptacji: 19-03-2014
 
 
Data publikacji online: 04-06-2014
 
 
Data publikacji: 30-04-2014
 
 
Reumatologia 2014;52(2):94-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy: Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) jest schorzeniem tkanki łącznej o przebiegu układowym. W patogenezie choroby uczestniczy kilka genów, spośród których gen p53 odgrywa istotną rolę w kontroli cyklu komórkowego. Celem badania była analiza częstości występowania polimorfizmu genu p53 u pacjentów z TRU oraz zależności między polimorfizmem genu p53 a cechami klinicznymi i laboratoryjnymi choroby.
Materiał i metody: Badanie kliniczno-kontrolne przeprowadzono u pacjentów z rozpoznanym TRU w Szpitalu im. Namaziego w Sziraz (Iran). Do badania zakwalifikowano 77 pacjentów z rozpoznanym TRU – 9 mężczyzn (11,8%) oraz 68 kobiet (88,2%) o średniej wieku 25,61 ±10,69 roku, a także 80 osób zdrowych o średniej wieku 51,82 ±14,25 roku, tworzących grupę kontrolną. Z kartoteki szpitalnej pozyskano dane uczestników badania, uwzględniając profil epidemiologiczny, wywiad chorobowy, objawy schorzenia oraz wyniki badań laboratoryjnych. Ekspresję genu p53 oznaczano w lizowanych limfocytach. Uzyskane dane analizowano przy wykorzystaniu oprogramowania SPSS w wersji 14.00 dla systemu Windows, przyjmując poziom istotności statystycznej jako p < 0,05.
Wyniki: Częstość występowania genotypów Arg/Arg, Pro/Pro i Arg/Pro wśród osób zdrowych z grupy kontrolnej wyniosły odpowiednio 38,8%; 28,8% i 37,5%, natomiast w grupie pacjentów z TRU – odpowiednio 29,2%; 12,3% i 58,5%. Wykazano tym samym większą zależność między chorobą a postacią heterozygotyczną badanego polimorfizmu niż występowaniem alleli homozygotycznych. Stwierdzono istotną zależność między różnymi typami alleli genu p53 a niektórymi cechami klinicznymi TRU. Nie potwierdzono natomiast związku między różnymi typami alleli a początkowymi objawami choroby ani wynikami badań laboratoryjnych.
Wniosek: W populacji irańskiej funkcjonalna onkoproteina p53 z polimorfizmem kodonu 72 może odgrywać ważną rolę w patogenezie i obrazie klinicznym TRU.
 
REFERENCJE (22)
1.
Zhong S, Huang M, Yang X, et al. Relationship of glutathione S-transferase genotypes with side-effects of pulsed cyclophosphamide therapy in patients with systemic lupus erythematosus. Br J Clin Pharmacol 2006; 62: 457-472. .
 
2.
Ruiz-Irastorza G, Khamashta MA, Castellino G. Systemic lupus erythematosus. Lancet 2001; 357: 1027-1032. .
 
3.
Rahman A, Isenberg DA. Systemic lupus erythematosus. N Engl J Med 2008; 358: 929-939. .
 
4.
D’Cruz DP, Khamashta MA, Hughes GR. Systemic lupus erythematosus. Lancet 2007; 369: 587-596. .
 
5.
Lupus Foundation of America. What are the risks for developing lupus. Available at http://www.lupus.org/webmodule.... Accessed March 22, 2012. .
 
6.
Nath SK, Kilpatrick J and Harley JB. Genetics of human systemic lupus erythematosus: the emerging picture. Curr Opin Immunol 2004; 16: 794-800. .
 
7.
Liu CC, Manzi S, Ahearn JM. Biomarkers for systemic lupus erythematosus: a review and perspective. Curr Opin Rheumatol 2005; 17: 543-549. .
 
8.
Deng Y, Tsao BP. Genetic susceptibility to systemic lupus erythematosus in the genomic era. Nat Rev Rheumatol 2010; 6: 683-692. .
 
9.
Moser KL, Kelly JA, Lessard CJ, et al. Recent insights into the genetic basis of systemic lupus erythematosus. Genes Immun 2009; 10: 373-379. .
 
10.
Alarcón-Segovia D, Alarcón-Riquelme ME, Cardiel MH, et al. Familial aggregation of systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, and other autoimmune diseases in 1,177 lupus patients from the GLADEL cohort. Arthritis Rheum 2005; 52: 1138-1147 .
 
11.
Onel KB, Huo D, Hastings D. Lack of Association of the TP53 Arg72Pro SNP and the MDM2 SNP309 with systemic lupus erythematosus in Caucasian, African American, and Asian children and adults. Lupus 2009; 18: 61-66. .
 
12.
Bendesky A, Rosales A, Salazar AM, et al. p53 codon 72 polymorphism, DNA damage and repair, and risk of non-melanoma skin cancer. Mutat Res 2007; 619: 38-44. .
 
13.
Thomas M, Kalita A, Labrecque S, et al. Two polymorphic variants of wild-type p53 differ biochemically and biologically. Mol Cell Biol 1999; 19: 1092-10100. .
 
14.
Sánchez E, Sabio JM, Callejas JL. Study of a functional polymorphism in thep53 gene in systemic lupus erythematosus: lack of replication in a Spanish population. Lupus 2006; 15: 658-661. .
 
15.
Madeleine MM, Shera K, Schwartz SM, et al. Cancer Epide- miol. Biomarkers Prev 2000; 9: 225-227. .
 
16.
Sreeja L, Syamala V, Raveendran PB, et al. p53 Arg72Pro polymorphism predicts survival outcome in lung cancer patients in Indian population. Cancer Invest 2008; 26: 41-46. .
 
17.
Piotrowski P, Lianeri M, Mostowska M, et al. Contribution of polymorphism in codon 72 of p53 gene to systemic lupus erythematosus in Poland. Lupus 2008; 17: 148-151. .
 
18.
Buller RE, Sood A, Fullenkamp C, et al. The influence of the p53 codon 72 polymorphism on ovarian carcinogenesis and prognosis. Cancer Gene Ther 1997; 4: 239-245. .
 
19.
Chen RH, Chang CT, Wang TY, et al. p53 codon 72 proline/arginine polymorphism and autoimmune thyroid diseases. J Clin Lab Anal 2008; 22: 321-326. .
 
20.
Jin X, Wu X, Roth JA, et al. Higher lung cancer risk for younger African-Americans with the Pro/Pro p53 genotype. Carcinogenesis 1995; 16: 2205-2208. .
 
21.
Lee YH, Rho YH, Choi SJ, et al. The functional p53 codon 72 polymorphism is associated with systemic lupus erythematosus. Lupus 2005; 4: 842-845. .
 
22.
Lee YH, Bae SC, Choi SJ, et al. Associations between the p53 codon 72 polymorphisms and susceptibility to systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis: a meta-analysis. Lupus 2012; 21: 430-437.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top