EN PL
Artykuł przeglądowy/Review paper
Złożoność procesu niepełnosprawności u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 06-06-2005
 
 
Reumatologia 2005;43(3):138-146
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Utrzymanie wydolności funkcjonalnej i zapobieganie niepełnosprawności jest głównym celem opieki nad chorymi na reumatoidalne zapalenie stawów. Niepełnosprawność to stan, w którym występują trudności z wykonywaniem wszystkich lub niektórych czynności życiowych, związany ze stanem zdrowia, problemami fizycznymi i psychosocjalnymi. Przyjmuje się, że niepełnosprawność jest kompleksem zjawisk, na które składają się czynniki bezpośrednio związane z chorobą oraz inne. Do najistotniejszych czynników związanych z chorobą należą: ból, aktywność choroby, uszkodzenie tkanek, ograniczenie wydolności funkcjonalnej oraz deformacje. Do innych czynników, niezwiązanych bezpośrednio z chorobą, zaliczane są: kultura, poziom edukacji, rodzaj wykonywanej pracy, stan psychiczny, choroby współistniejące oraz warunki socjalno-bytowe. Przedstawiono teoretyczny model rozwoju niepełnosprawności u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz metody oceny i pomiaru poszczególnych jego etapów, w celu zapobiegania niepełnosprawności i udoskonalenia strategii interwencyjnej.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top