EN PL
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY/REVIEW PAPER
Zajęcie układu krążenia u chorych na toczeń rumieniowaty układowy – przegląd literatury i własne obserwacje. Serologiczne czynniki ryzyka powikłań kardiologicznych
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 22-12-2005
 
 
Reumatologia 2005;43(6):373-378
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Toczeń rumieniowaty układowy jest chorobą autoimmunologiczną, w której przebiegu zajęcie układu krążenia należy do częstych i istotnych prognostycznie manifestacji narządowych. Zajęcie serca dotyczy głównie osierdzia oraz aparatu zastawkowego, rzadziej mięśnia sercowego. Chorzy na toczeń rumieniowaty układowy narażeni są na powikłania wczesnej miażdżycy w postaci choroby wieńcowej i zawału mięśnia sercowego. W przeciwieństwie do ogólnej populacji, czynnikami ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych w toczniu są przede wszystkim przeciwciała antyfosfolipidowe, czas trwania choroby, czas leczenia glikokortykosteroidami, jak również zaburzenia lipidowe, obecność przeciwciał anty-oxLDL, wysokie stężenie CRP, a1-antytrypsyny i homocysteiny. Autorzy przedstawiają własne obserwacje dotyczące manifestacji kardiologicznych w grupie chorych na toczeń rumieniowaty układowy oraz serologiczne czynniki ryzyka związane z ich występowaniem.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top