EN PL
Opis przypadku
Współistnienie ziarniniaka Wegenera i tocznia rumieniowatego układowego – opis przypadku z dyskusyjnym rozpoznaniem
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 15-12-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(6):364-368
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Układowe zapalenia naczyń są heterogenną grupą chorób charakteryzującą się naciekiem z komórek zapalnych i martwicą ścian naczyń krwionośnych lub okolicy okołonaczyniowej. Są dominującym objawem wielu różnych jednostek klinicznych, a rodzaj i kaliber zajętych naczyń są podstawą ich różnicowania. Bardzo ważną rolę w ich diagnostyce obok obrazu klinicznego i histopatologicznego odgrywają badania serologiczne, a zwłaszcza oznaczenie przeciwciał przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA). Przedstawiono przypadek 19-letniego chorego, u którego na podstawie obrazu klinicznego, badań serologicznych, obrazowych i histopatologicznych, opierając się na kryteriach American College of Rheumatology (ACR), wysunięto podejrzenie układowego, martwiczego zapalenia naczyń w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego i/lub ziarniniaka Wegenera. Zastosowano skojarzone leczenie immunosupresyjne cyklofosfamidem oraz metylprednizolonem dożylnie w postaci pulsów powtarzanych co 4 tyg. (VI cykli leczenia). Obecnie z objawów utrzymuje się niewydolność nerek ze stabilnym stężeniem kreatyniny w surowicy, mierna niedokrwistość i nadciśnienie tętnicze.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top