EN PL
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY/REVIEW PAPER
Współczesna diagnostyka zespołu Sjögrena
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 22-12-2005
 
 
Reumatologia 2005;43(6):363-368
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zespół Sjögrena jest przewlekłą, układową egzokrynopatią o nieznanej etiologii, charakteryzującą się naciekiem limfocytów w tkankach gruczołów wydzielania zewnętrznego, prowadzącą w rezultacie do upośledzenia bądź całkowitej utraty ich funkcji. Zazwyczaj proces zapalny obejmuje gruczoły łzowe i ślinowe. Do rozpoznania zespołu Sjögrena używa się uznanych i sprawdzonych od wielu lat metod diagnostycznych, które zostały oparte na kryteriach opracowanych przez amerykańsko-europejską grupę specjalistów. Do postawienia ostatecznej diagnozy używane są także nowe narzędzia, takie jak: badania obrazowe (ultrasonografia, rezonans magnetyczny ślinianek, sialografia rezonansu magnetycznego) oraz serologiczne (przeciwciała przeciw alfa-fodrynie, przeciwciała przeciw receptorom muskarynowym typu 3). O ile w przypadku badań radiologicznych jest bardzo prawdopodobne, że w niedługim czasie znajdą się one w kryteriach diagnostycznych, o tyle wartość nowych markerów serologicznych nie jest tak jednoznaczna.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top