EN PL
Artykuł oryginalny
Zespół antyfosfolipidowy o ciężkim przebiegu współistniejący z innymi chorobami tkanki łącznej u pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Reumatologii CSK MSWiA w latach 2004–2005
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 12-03-2007
 
 
Reumatologia 2007;45(1):27-31
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy było przedstawienie pacjentów hospitalizowanych w przeciągu roku w Oddziale Reumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego (CSK) MSWiA od 1.04.2004 r. do 1.12.2005 r. z powodu zespołu antyfosfolipidowego o ciężkim przebiegu, współistniejącego z innymi chorobami tkanki łącznej. Badaną grupę stanowiło 14 pacjentek, u których zespół antyfosfolipidowy występował w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego (12 przypadków) i zespołu Sjögrena (2 przypadki). Praca obejmuje analizę objawów klinicznych oraz zastosowanych metod diagnostycznych.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top