EN PL
Artykuł oryginalny/Original paper
Wkład Instytutu Reumatologii w rozwój badań nad toczniem rumieniowatym układowym w latach 1963–2002
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 14-03-2005
 
 
Reumatologia 2005;43(1):5-11
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Toczeń rumieniowaty układowy jest zapalną chorobą tkanki łącznej o wielu czynnikach etiologicznych, spośród których najlepiej udowodnionym jest dysfunkcja regulacji odpowiedzi immunologicznej ustroju. Jej skutkiem jest autoimmunizacja i wtórny stan zapalny w obrębie wielu tkanek i narządów. Niniejszy artykuł poświęcony jest wkładowi Instytutu Reumatologii im. Eleonory Reicher w Warszawie w rozwój badań nad tą chorobą w latach 1963–2002. Celem pracy jest próba dokonania oceny tego wkładu.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top