EN PL
Opis przypadku
Poprzeczne zapalenie rdzenia u chorej na toczeń rumieniowaty układowy – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 15-12-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(6):359-363
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opisano przypadek 20-letniej chorej, u której w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego (TRU) wystąpiły objawy zajęcia układu nerwowego w postaci poprzecznego zapalenia rdzenia, poprzedzone aseptycznym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Leczenie glikokortykosteroidami było powikłane ostrym zapaleniem trzustki. Rok po pierwszym epizodzie obserwowano zaostrzenie aktywności TRU i nawrót poprzecznego zapalenia rdzenia. Przedstawiono wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego pobieranego w czasie zaostrzeń choroby, porównano występowanie autoprzeciwciał w surowicy krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top