EN PL
Artykuł przeglądowy
Toksyczna nekroliza naskórka
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 15-12-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(6):353-358
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella) to zagrażająca życiu choroba skóry i błon śluzowych, rozwijająca się po ekspozycji na niektóre leki. Powstające w keratynocytach metabolity leków stymulują produkcję TNF-α, który aktywuje apoptozę kolejnych komórek naskórka. Toksyczna nekroliza naskórka objawia się rumieniem wielopostaciowym, złuszczającymi się pęcherzami i martwicą, prowadzącymi do spełzania dużych powierzchni naskórka. Zmiany dotyczą skóry i błon śluzowych. Śmiertelność w zespole Lyella wynosi 30–40%. Chorych leczy się objawowo, stosując odpowiednie nawodnienie i profilaktykę zakażeń. Podejmowano próby leczenia przyczynowego (glikokortykosteroidy, cyklosporyna A, cyklofosfamid, immunoglobuliny podawane dożylnie), lecz wyniki dotyczące skuteczności leczenia są sprzeczne.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top