EN PL
Artykuł przeglądowy
Zespół przypominający zapalenie wielomięśniowe (polymyositis-like syndrom) oraz inne objawy ze strony układu ruchu w przebiegu chorób tarczycy
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 15-12-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(6):349-352
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niewyrównana czynność hormonalna tarczycy jest częstym powodem występowania objawów ze strony układu kostno-stawowo-mięśniowego. Miopatia w przebiegu niedoczynności tarczycy może przebiegać pod maską zapalenia wielomięśniowego (polymyositis), dlatego u wszystkich chorych z objawami miopatii, której także towarzyszy zwiększenie stężenia enzymów mięśniowych, należy kontrolować czynność tarczycy. U chorych na niedoczynność i nadczynność tarczycy obserwowane są bóle i męczliwość mięśni, bóle stawów oraz zapalenia stawów. U chorych na nadczynność tarczycy występuje osteopenia. U chorych na choroby tarczycy zwiększa się ryzyko złamań kości.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top