EN PL
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby jako przyczyna zapaleń stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 15-02-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(1):7-12
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena występowania objawów reumatycznych i ich korelacji z aktywnością aminotransferaz w przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby (PZW). Badaniem objęto 80 chorych (30 kobiet i 50 mężczyzn w wieku 43,5±10 lat) hospitalizowanych z powodu przewlekłego zapalenia wątroby o etiologii wirusowej (HBV i/lub HCV) w 2 klinikach WIM CSK MON (Klinice Chorób Wewnętrznych i Reumatologii oraz Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii) w latach 1998–2003. Wirusem B zakażonych było 16 chorych, wirusem C – 60, 4 osoby chorowały na PZW typu B i C. Objawy reumatyczne oceniano na podstawie wypełnionej przez chorego ankiety oraz badania przedmiotowego. We krwi badano morfologię, OB, surowiczą aktywność aminotransferaz, stężenia CRP, bilirubiny i białek. W uzasadnionych przypadkach wykonywano badanie radiologiczne rąk i stóp oraz stawów krzyżowo-biodrowych. W ankiecie występowanie co najmniej jednego objawu reumatycznego podało 57 (71%) chorych, podobnie często występowały one u chorych zakażonych HBV (69%) i HCV (72%). Objawy niezwiązane bezpośrednio z układem kostno-stawowym podało 51% chorych, bóle mięśni 38%, bóle stawów 48%, zapalenie stawów 28%. Najczęściej (u 22%), głównie u osób zakażonych wirusem B, występowały jednocześnie 3 objawy; 31% chorych podało, że na jakimś etapie choroby rozpoznano u nich choroby układu kostno-stawowego. W badaniu przedmiotowym odchylenia od normy stwierdzono u 35 chorych (44%). U 19 stwierdzono zapalenie stawów, w tym u 14 zmiany dotyczyły stawów nadgarstkowych i rąk. U 7 chorych stwierdzono zmiany skórne o charakterze wysypki drobnoplamistej, u 17 objawy suchości błon śluzowych. Nie stwierdzono związku pomiędzy aktywnością aminotransferaz w surowicy krwi a występowaniem objawów reumatycznych. Podsumowując, autorzy stwierdzają, że objawy reumatyczne są częste u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby. Sugerują, aby chorzy z objawami stawowymi byli rutynowo badani w kierunku wirusowych zapaleń wątroby.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top