EN PL
Artropatie towarzyszące nieswoistym zapaleniom jelit
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 02-07-2007
 
 
Reumatologia 2007;45(3):148-153
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zapalenia stawów towarzyszące nieswoistym zapaleniom jelit, zaliczane do grupy spondyloartropatii seronegatywnych, stanowią najczęstsze objawy pozajelitowe tych chorób. W ostatnich latach dokonał się znaczny postęp w rozumieniu patogenezy zapaleń stawów towarzyszących nieswoistym zapaleniom jelit, choć dokładny patomechanizm łączący zapalenie w obrębie jelit z zapaleniem stawów nadal pozostaje niejasny. Współistnienie artropatii i objawów nieswoistego zapalenia jelit pogarsza jakość życia chorych i zwykle wymaga zastosowania odrębnego specjalistycznego leczenia farmakologicznego oraz postępowania rehabilitacyjnego. Trwają prace nad nowymi metodami diagnostycznymi oraz lekami, które mogłyby być stosowane w terapii zapaleń stawów u chorych na nieswoiste zapalenia jelit.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top