EN PL
ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER
Test CRP wysokiej czułości w diagnostyce i monitorowaniu chorób reumatycznych
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 22-12-2005
 
 
Reumatologia 2005;43(6):315-318
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Białko C-reaktywne (C-reactive protein, CRP) należy do rodziny białek Pentaxin produkowanych w wątrobie. Zaliczono je do białek ostrej fazy, gdyż jego poziom w sposób niezwykle czuły odzwierciedla odpowiedź organizmu na zakażenie, reakcje zapalne i uszkodzenia przebiegające z martwicą tkanki zachodzące w ustroju. Wprowadzony w ostatnich kilku latach test CRP wysokiej czułości (CRP-h.s.) pozwala bardzo precyzyjnie określić stężenie tego białka, nawet niewiele odbiegające od wartości prawidłowych. W pracy przedstawiono liczne zastosowania testu CRP-h.s. – np. w odróżnieniu cukrzycy typu 1 z komplikacjami naczyniowymi, w stanie po zawale serca oraz w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS). W RZS dokonano retrospektywnej charakterystyki jego początku i precyzyjnego monitorowania leczenia za pomocą testu CRP-h.s. W badaniach własnych wykazano walory diagnostyczne testu CRP-h.s. u chorych z udarem mózgu (z powikłaniami zakaźnymi).
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top