EN PL
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY/REVIEW PAPER
Ocena zmian skórnych u chorych na twardzinę układową: uwagi praktyczne i znaczenie kliniczne
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 22-12-2005
 
 
Reumatologia 2005;43(6):310-312
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Twardzina układowa jest przewlekłą chorobą tkanki łącznej, charakteryzującą się postępującym włóknieniem skóry i narządów wewnętrznych. Ocena rozległości zmian skórnych w przebiegu twardziny układowej ma istotne znaczenie ze względu na ustalenie rokowania oraz monitorowanie postępu procesu chorobowego. Zmodyfikowana skala oceny zmian skórnych wg Rodnana jest ogólnie przyjętą metodą klinicznej oceny rozległości zmian skórnych u chorych na twardzinę układową. Jednakże, z uwagi na subiektywny charakter badania, prawidłowa ocena wg Rodnana wymaga odpowiedniego doświadczenia. Celem pracy jest przedstawienie praktycznych aspektów oceny zmian skórnych u chorych na twardzinę układową na podstawie zmodyfikowanej skali wg Rodnana.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top