EN PL
Przeciwciała przeciw receptorom dla płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGF) w twardzinie układowej
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 16-11-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(5):281-284
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono charakterystykę płytkopochodnego czynnika wzrostu, jego mechanizm działania oraz strukturę i znaczenie receptora dla PDGF. Omówiono nowo wykryte przeciwciała przeciw receptorom dla PDGF oraz ich prawdopodobny wpływ na patogenezę twardziny układowej.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top