EN PL
Przypadek chorego na reumatoidalne zapalenie stawów z pylicą płuc, mnogimi guzkami w płucach i amyloidozą. Kiedy można rozpoznać zespół Caplana?
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 16-11-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(5):285-290
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono przypadek mężczyzny z pylicą krzemową płuc, u którego rozpoznano reumatoidalne zapalenie stawów, amyloidozę, zespół nerczycowy i niewydolność nerek. W pracy zwrócono szczególną uwagę na agresywny przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów, z szybkim zajęciem procesem chorobowym nerek oraz różnicowanie zmian płucnych. Pomimo zastosowanego intensywnego leczenia cyklofosfamidem obserwowano stałą progresję zmian i narastanie niewydolności nerek. Zmiany płucne nie powodowały natomiast żadnych dolegliwości klinicznych u pacjenta i dlatego nie wymagał on leczenia ukierunkowanego
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top