EN PL
Opis przypadku
Manifestacja stawowa chorób nowotworowych – demonstracja przypadków
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 15-12-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(6):369-373
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Objawy reumatyczne w przebiegu chorób nowotworowych mogą być spowodowane przerzutami do kości i często wyprzedzają objawy nowotworu. W przypadku niesklasyfikowamego zapalenia stawów o gwałtownym początku, z nietypowymi objawami reumatycznymi, rozpoznanie musi być ponownie zweryfikowane. Czasami leczenie choroby nowotworowej powoduje wycofanie się objawów choroby reumatycznej. Przedstawione przypadki są przykładem maski reumatycznej choroby nowotworowej.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top