EN PL
Opis przypadku
Wole jako manifestacja kliniczna wtórnej amyloidozy w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 15-12-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(6):374-377
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Amyloidoza (skrobiawica) stanowi grupę chorób charakteryzującą się pozakomórkowym odkładaniem substancji białkowej w jednym lub wielu narządach (postać zlokalizowana lub uogólniona). Spośród przyczyn amyloidozy wtórnej najczęściej, bo w 19,8% przypadków, wymienia się reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), następnie zesztywniające zapalenie stawów, przewlekłe choroby zapalne jelit, rozstrzenia oskrzeli, zapalenie kości i szpiku, nowotwory. Wole amyloidowe jest rzadko rozpoznawaną jednostką chorobową. W pracy przedstawiono opis 57-letniej chorej od 29 lat leczonej z powodu RZS, o stale utrzymującej się dużej aktywności choroby pomimo stosowania różnorodnych leków modyfikujących przebieg choroby. W 1997 r. stwierdzono powiększenie gruczołu tarczowego, o twardej, zbitej konsystencji, z zaburzeniami o charakterze nadczynności tarczycy. Wole szybko się powiększało, uciskając sąsiadujące struktury, prowadząc do zaburzeń połykania i duszności. W badaniu histopatologicznym tkanki po wykonaniu strumektomii wykryto masywne złogi amyloidu.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top