EN PL
Artykuł przeglądowy
Choroby reumatyczne w przebiegu zakażenia HIV
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 20-12-2007
 
 
Reumatologia 2007;45(6):386-390
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszej pracy przedstawiono problemy reumatologiczne u chorych zakażonych HIV. Szczegółowo omówiono najczęstsze objawy kliniczne i sposoby leczenia chorób reumatycznych pojawiających się w przebiegu zakażenia HIV. Tematyka dotyczy także nieprawidłowości w badaniach serologicznych, które stwierdza się u osób zakażonych wirusem i chorych na AIDS. Praca jest próbą usystematyzowania objawów klinicznych i odniesienia ich do codziennej praktyki lekarskiej specjalisty reumatologa.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top