EN PL
Artykuł przeglądowy
Od apoptozy do autoimmunizacji – nowe spojrzenie na patogenezę tocznia rumieniowatego układowego
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 20-12-2007
 
 
Reumatologia 2007;45(6):382-385
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Apoptoza odgrywa fundamentalną rolę w utrzymaniu homeostazy układu immunologicznego. Liczne badania przeprowadzone w warunkach in vitro i in vivo wykazały, że u chorych na toczeń rumieniowaty układowy (TRU) występują zaburzenia usuwania produktów apoptozy, co prowadzi do przedłużonej ekspozycji układu odpornościowego na autoantygeny i rozwoju odpowiedzi autoimmunologicznej. Obecnie uważa się, że ten mechanizm pełni podstawową funkcję w patogenezie choroby. Postulowane czynniki, które mogą wpływać na zaburzenia usuwania produktów apoptozy w TRU, to m.in. niedobory dopełniacza, obniżony poziom białka MBL (mannose binding lectin) i DNAazy I, niskie stężenia białka C-reaktywnego (C-reactive protein – CRP) oraz niektóre autoprzeciwciała (przeciwciała przeciwko białkom ostrej fazy lub składowym dopełniacza).
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top