EN PL
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY/REVIEW PAPER
Wpływ obecności polimorfizmów w genie dla TNF-α na zapadalność i przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 27-04-2005
 
 
Reumatologia 2005;43(2):75-79
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono pracę opisującą badania, którymi objęto populację europejską (Holandia, Szwecja, Włochy, Anglia, Hiszpania), tajwańską i chilijską. Przebadano polimorfizm w regionie regulatorowym 5’ odpowiedzialnym za transkrypcję genu TNF-α w pozycjach -163G/A, -238G/A, -244G/A, -308G/A, -376G/A, -857C/T, -863C/A, w intronie w pozycji +489G/A i w regionie 5’ niepodlegającym translacji +70 (wbudowanie cytozyny). Szczególną uwagę zwrócono na polimorfizm TNF-α w pozycjach -238, -376, -308 i +489. Stwierdzono występowanie silnego niezrównoważenia sprzężeń w pozycjach -238 i -376. W większości ośrodków badawczych stwierdzono powiązanie zapadalności i łagodniejszego przebiegu RZS w stosunku do polimorfizmu w pozycjach -238G/A i -308G/A. Przedstawione doniesienia nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie powiązania pozostałych badanych polimorfizmów genu TNF-α z zapadalnością i przebiegiem reumatoidalnego zapalenia stawów w żadnej z badanych populacji. Na podstawie przedstawionych prac rozwiązanie tego problemu nie jest możliwe. Materiał ten wydaje się zachęcający i może stanowić podstawę do dalszych rozszerzonych badań obejmujących inne współdziałające geny.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top